Miljö & Kvalité

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete ska kontinuerligt förbättras med hjälp av reviderade miljömål och handlingsplaner. Varje medarbetare ska försöka förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

Vi källsorterar vårt avfall i brännbart och icke brännbart avfall. Dessutom lämnar vi skrot, aluminium, glas, isolering, batterier samt bläckpatroner/toner till återvinning. Vi söker även vägar för att optimera vår energianvändning.

Arbetsmiljöpolicy

I det dagliga arbetet gäller det för varje anställd att visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ligger på var och en att inte bara följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och rapportera eventuella risker och hot mot god arbetsmiljö och miljö. Rutiner för detta finns inom företaget.

Inför beslut om större förändringar ska arbetsmiljö- och miljöaspekterna undersökas. Åtgärder ska därefter vidtas för att så långt det är rimligt förebygga negativa effekter och minimera risker.

Recodoor.se använder cookies för att du som besökare ska kunna tillgodo göra dig sajten på bästa sätt.