Motordrifter

RECO erbjuder idag ett flertal olika motordrifter med tillhörande styrenheter till vik- och takskjutportar. Styrenheter finns i olika utföranden och innebär möjligheter till olika automations- och tillträdesfunktioner relaterat till porttyp, driftintensitet och omgivande miljö.

Våra motorer och styrsystem bidrar även till ökad produktivitet, förlängd livslängd på porten samt minskade energiförluster genom effektivare öppnings- och stängningscykler.

Våra motorer och styrenheter kommer från ledande tillverkare i Sverige och Europa och är testade som enheter enligt tillämpade normer EN13241-1 (DIN EN12453, DIN EN12604, DIN EN12978).

Till våra paket finns flertal tillbehör och säkerhetsprodukter.

 • Välj bland länkarna nedan så kommer du till våra olika paket och tillbehör:

FAAC, för Duo vikport

FAAC:s driv- och styrutrustning är svensktillverkad och speciellt anpassa för att tåla vårt kärva, skandinaviska klimat. Samtliga detaljer är korrosions beständiga för att driv- och styrenhet skall fungera friktionsfritt.

För att förenkla för våra kunder finns olika paketlösningar av portautomatik. Till paketen finns olika motorvarianter att välja på beroende på portstorlek och användningsfrekvens. Paketen är kompletta med drivenheter, styrutrustning, stoppknapp samt tryckknappslåda.

FAAC:s program av drivenheter består av:

 • MT-Drivenhet. Minsta växeln i oljefyllt utförande. Kåpa i plast och bottendel i stål. Kåpa kan mot tillägg även erhållas i rostfritt utförande.
 • MK-Drivenhet. Väl beprövad modell som tillverkats i 10000-tals exemplar. Kåpa i plast och bottendel i gjuten silumin. Kan även mot tillägg levereras med gjuten siluminkåpa eller rostfritt.

Standardfunktioner EP103 styrautomatik:

 • Automatisk stängning
 • Kvitteringsfunktion.
 • Ingång för radiostyrning . (Öppna-stopp-stäng funktion)
 • Ingång för säkerhetsfotocell i dagöppning.
 • Belastningsvakt för öppning/stängning.
 • Ingångar för självövervakande klämlist.
 • Programmerbar ingång för extra funktioner.

Paketet innehåller:

 • 1- eller 2 st. drivenheter (MT eller MK)
 • Styrskåp EP103-2 med inbyggd belastningsvakt
 • 1 st. stoppdon
 • 2 st. varselskyltar
 • 1 st. tryckknappslåda öppna-stopp-stäng.

Paketet innehåller:

 • 1-drivenhet (MT eller MK)
 • Styrskåp EP103-2 med inbyggd belastningsvakt
 • 1 st. stoppdon
 • 2 st. varselskyltar
 • 1 st. tryckknappslåda öppna-stopp-stäng.

Paketet innehåller:

 • 1- eller 2 st. drivenheter (MT eller MK)
 • Styrskåp EP103-2 med inbyggd belastningsvakt
 • 1 st. stoppdon
 • 2 st. varselskyltar
 • 1 st. tryckknappslåda öppna-stopp-stäng.

Ditec, portbladsmonterad drivenhet

Enkel och innovativt drivsystem för vikportar. Utvecklad för vikportar med portblad upp till max 1500 mm i bredd. Teleskopiskt armsystem för bästa drift och funktion.

Kräver minimalt med sido- och ovanutrymme då drivenhet är för monterade på portblad vid leverans.

Systemet består av följande:

 • DOR 1BH är en drivenhet som är framtagen och speciellt anpassad för vikportar. Motorn, som är för monterad på fabrik, har en teleskopisk tryckande och dragande arm som möjliggör jämn gång. Kräver minimalt med sido- och ovanutrymme då motor är monterat på portblad. DOR levereras med VIVAH styrsystem.
 • Drivenheten har en frikopplingsfunktion som möjliggör urkoppling av systemet vid t.ex. strömbortfall i fastigheten.
 • Passar till portblad om max bredd 1500 mm. Kan manövrera vikport med max dagöppningsmått 5000x5000 mm b x h.
 • 230V matningsspänning och 24V motorspänning.
 • Hel- och halv öppningsfunktion möjlig.
 • Kapslingsklass IP55. Automatisk kraftavkänning.

Standardfunktioner:

 • Automatisk stängning
 • Trafikljus funktion 24V
 • Kvitteringsfunktion
 • Ingång för radiostyrning (Öppna-stopp-stäng funktion)
 • Ingång för säkerhetsfotocell i dagöppning
 • Belastningsvakt för öppning/stängning
 • Ingångar för 2 st. självövervakande klämlister

Montagesätt:

RD 650 Ditec. Indikeringskort. Artikelnummer: 24219

2 st växlande reläkontakter för indikering stängd respektive helt öppen port. För inkoppling av larm eller Ventilationsstyrning/ belysning i garage.

RD 150 Ditec. Trafikljusstyrning samt fotocellstängning

Trafikljusstyrning rött blinkande sken vid portrörelse samt förvarning vid automatisk stängning. Kan ändras till fast sken via omkopplare om blixtljus skall anslutas.
Grönt sken vid fullt öppen port.
Kvitteringsfunktion av automatiska stängningstiden vid passering av säkerhetsfotocell. Inställbartid 5-30 sekunder efter passering.

DITEC:s program av drivenheter består av:

2-delad vikport

1 st. drivenhet förmonterat på portblad, Styrautomatik VIVAH inkl. kapsling, Övervakningskort för säkerhetslister, Mekaniskt portstopp, Stoppknapp samt tryckknappslåda öppna-stopp-stäng inklusive varselskylt samt hållare för hänglås-låsning.

3-delad vikport

2 st. drivenheter förmonterat på portblad med dämpare för mjuk start- och stopp, Styrautomatik VIVAH inkl. kapsling, Övervakningskort för säkerhetslister, Mekaniskt portstopp, tryckknappslåda öppna-stopp-stäng inklusive varselskylt samt hållare för hänglås-låsning.

4-delad vikport

2 st. drivenheter förmonterade på portblad, Styrautomatik VIVAH inkl. kapsling, Övervakningskort för säkerhetslister, Mekaniskt portstopp, Stoppknapp inklusive varselskylt samt hållare för hänglås-låsning.

Drivenhet med överliggande motorbalk, för vikportar.

Ett mycket välbeprövat system för vikportar med hög trafikintensitet som till exempel parkeringsgarage, bensinstationer och industrier. Balksystemet bidrar till jämn och smidig gång och passar utmärkt till applikationer med lite sidoplatsutrymme.

Inåtgående vikport 4-delad

Utåtgående vikport 4-delad

Standardfunktioner:

 • Automatisk stängning
 • Trafikljus funktion rött sken
 • Kvitteringsfunktion (Porten stänger efter passering av fotocell i dagöppning)
 • Ingång för radiostyrning (Öppna - stopp- stäng funktion)
 • Ingång för säkerhetsfotocell i dagöppning
 • Belastningsvakt för öppning/stängning
 • Ingångar för 2 st. självövervakande klämlister med 8K2 ändmotstånd i framkant port.

RECOs program av drivenheter för överliggande motorbalk består av:

Vikport inåtgående:

Motor GFA med integrerad frikopplingsanordning och belastningsvakt, Styrautomatik TS970 inkl. kapsling med snabbinställning av digitala gränslägen direkt från styrskåp, Motorbalk, Tryckknapp Ö-S-S (front enhet styrskåp), Motorkabel, Stoppknapp, tryckknappslåda öppna-stopp-stäng inklusive varselskylt. inkl. varselskylt, Frikopplingsanordning.

Vikport utåtgående:

Motor GFA med integrerad frikopplingsanordning och belastningsvakt, styrautomatik TS970 inkl. kapsling med snabbinställning av digitala gränslägen direkt från styrskåp, Motorbalk, Tryckknapp Ö-S-S (front enhet styrskåp), Motorkabel, Stoppknapp tryckknappslåda öppna-stopp-stäng inklusive varselskylt. Frikopplingsanordning, skärmtak som monteras ovan motorbalk för skydd mot väder och vind.

RD 601 GFA . Belastningsvakt för TS 971

Uppgraderad version av övervakningskortet RD 600 för övervakning av belastningsändringar på motor till takskjutportar och vikportar med GFA styrning.
Inlärningsmode för öppning respektive stängning för bättre och säkrare funktion. Parameterinställning via display.
Kvitteringsfunktion av automatiska stängningstiden vid passering av säkerhetsfotocell. Stängsignal till portautomatik aktiveras ca 5-10 sekunder efter att fotocellen i dagöppningen passerats. Ingångar för fotocell och klämlister.

Axelmonterad drivenhet för takskjutportar.

Majoriteten av våra takskjutportar levereras med motordrift med tillhörande styrsystem. Våra drivenheter för takskjutportar är utvecklade och framtagna av Europas största och ledande tillverkare för industriella vertikala takskjutportar.

Drivenheter och styrsystem från GFA-Elektromaten kan användas till samtliga typer (normallyft, höglyft, låglyft och vertikallyft) av öppningsalternativ som RECO tillverkar och monteras på portens torsionsfjäderaxel.

Med olika styrsystem manövreras porten enkelt och smidigt med god driftsäkerhet. Styrsystemet kan enkelt kompletteras med externa impulser och aktiveringar som t.ex. tryckknappslåda, radiostyrning, radar, fotocell, kodlås, kortläsare, markslingor och dragsnöreskontakt. Styrsystemet innehåller även ytterligare inbyggda funktioner som t.ex. cykelräknare, analog givare i drivenhet för indikering till styrenhet var porten befinner sig. Funktioner som förenklar vardagen för både slutanvändare och serviceföretag. Enkel programmering genom menysystem.

I styrsystemet ingår även en integrerad övervakningsmodul (belastningsvakt) som känner av om porten går tyngre. Detta för att undvika att någon fastnar och ”följer med” porten upp vid öppning.

Med våra paket levereras alltid även extra säkerhetsfotocell som monteras i dagöppning.

RECOs takskjutportar är CE-märkta och testade mot byggproduktdirektivet, maskindirektivet, lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet.

Standardfunktioner:

 • Automatisk stängning
 • Trafikljus funktion rött sken
 • Kvitteringsfunktion. (Porten stänger efter passering av fotocell i dagöppning)
 • Ingång för radiostyrning . (Öppna - stopp- stäng funktion)
 • Ingång för säkerhetsfotocell i dagöppning
 • Belastningsvakt för öppning/stängning
 • Ingång för självövervakande klämlister med 8K2 ändmotstånd i framkant port

RECOs program av drivenhet för takskjutport består av:

Drivenhet GFA SE9.24-25 inkl. konsol, Nödöppning via kättingspel, Styrautomatik förberedd för trafikljus rött blinkande sken, fotocell och radiostyrning, Styrautomatik TS970, matning 3-Fas anslutning 10 A, Belastningsvakt, Motorkabel samt Spiralkabel 4-ledare inkl. tryckvågskontakt DW40 samt tryckknappslåda öppna-stopp-stäng inklusive varselskylt.

RD 601 GFA . Belastningsvakt för TS 971

Uppgraderad version av övervakningskortet RD 600 för övervakning av belastningsändringar på motor till takskjutportar och vikportar med GFA styrning.
Inlärningsmode för öppning respektive stängning för bättre och säkrare funktion. Parameterinställning via display.
Kvitteringsfunktion av automatiska stängningstiden vid passering av säkerhetsfotocell. Stängsignal till portautomatik aktiveras ca 5-10 sekunder efter att fotocellen i dagöppningen passerats. Ingångar för fotocell och klämlister.

Tillbehör motordrifter

Timer-funktion:

Tidur som är programmerbart och manövrerar porten efter en specifik tid. Kan även bidra till automatisk stängning från öppen position och- eller fotoceller passerats.

Induktiv magnetslinga:

Slinga i golv som känner av metall (bilar, truckar etc.) som passerar ovan och öppnar port automatiskt.

Fotocell

Monterad på t.ex. stolpar en bit från porten. När strålen bryts skickas automatisk en öppningsimpuls till portens styrsystem.

Radar

Sensor monterad på ovan eller sidan av port som känner av rörelse inom ett specifikt avstånd. Finns i olika modeller för olika portapplikationer och omgivande miljö.

Fotoceller i dagöppning som förhindrar att någon- alt. något står i vägen vid stängning av port. När stråle bryts öppnas porten eller avstannar stängningsrörelse.

Tryckknappslåda:

En eller flera extra knapplådor installeras i nära anslutning till porten.

Dragsnöreskontakt:

En dragkontakt med snöre och handtag installeras vid porten för manuell öppning. Lämpligt t.ex. vid trucktrafik.

Handkontroll och mottagare:

Handsändare som kommunicerar med en radiomottagare vilket möjliggör styrning av porten från t.ex. ett fordon 50-100 meter från radiomottagaren.

GSM-styrning Cheetah

Med hjälp av mobiltelefon går det att ringa upp till porten som aktiverar en öppningsrörelse. Godkända telefonnummer kontrolleras automatiskt för att enbart behöriga skall kunna öppna port.

Säkerhetsklämlister på portblad:

Samtliga portar med motordrift utrustade med impulsfunktion levereras med säkerhetsklämlister. Säkerhetslisten känner av hinder vid stängning och öppnar porten igen omedelbart.

Säkerhetsfotoceller:

Sändare och mottagare som monteras i portöppning. Vid brytning av stråle stannar porten omedelbart och backar tillbaka och öppnas helt.

Varningsljus grön/röd

Grönt ljus som indikerar att port står i öppet läge. Rött ljus som indikerar stängt läge. Går även att få blinkande ljus under portrörelse.

Recodoor.se använder cookies för att du som besökare ska kunna tillgodo göra dig sajten på bästa sätt.