Takskjutport för extrema miljöer

RECO Solid

RECO Solid

RECO Solid är en speciellt utvecklad ”Heavy Duty” takskjutport, även känd som gruvport och säkerhetsport, särskilt utformad för extrema industriella miljöer där industriportarna utsätts för fukt, damm och mycket höga vindlaster. Konstruktionen är unik, och framtagen tillsammans med olika kundsegment som till exempel gruvnäring, industrier och säkerhetsföretag för att erhålla bästa möjliga funktion och driftsäkerhet.

Speciellt designade, förstärkta och profilerade portsektioner borgar för mycket hög säkerhet och motstånd gällande vindlast och yttre motstånd.

Portsektionernas profilerade plåttjocklek är 2 mm och drivs av kedjespel som är inbäddade i formgjutna gejder.

Skyddande kåpor för rörliga delar och kedjedrift inbyggt i portens lyftskenor.

RECO Solid kan levereras med olika typer av skensystem beroende på omfattningar och lokalens utseende. Vid gruvdrift är det möjligt att ha negativt sluttande skenor för gångar nedför.

Portsektioner varmgalvaniserade som standard. Går att erhålla I valfri kulör som tillägg. Finns även i helt rostfritt utförande.


ANTI-GRAFFITI

Är en produkt som i första hand är avsedd för byggnadsfasader med höga krav på en ren yta. Beklädnadsplåten har en treskikts beläggning, med ett yttre lager uppbyggd så att all typ av graffiti gjord med tuschpennor eller sprayfärg lätt kan tas bort.

Fördelar!

  • Klottret tas enkelt bort med en plastskrapa eller mild vattenblästring
  • Korrosionsskyddskategori C4 enligt EN 10169
  • Kan användas i högsta UV-motståndkategori Ruv-4, EN 10169
  • Har generellt god motståndskraft mot kemikalier.

Levereras enbart i motoriserad version. Porten levereras komplett med motordrift och styrsystem. Flertal tillval gällande aktiveringar och extra säkerhetsfunktioner finns tillgängligt.

Som styrsystem levereras porten med vårt egna utvecklade frekvensstyrda styrsystem RD100 med frekvensomformare 5.5 kW version 5.01.

RD100 är förberedd för extern styrning öppna-stopp-stäng samt indikering öppen respektive stängd port. Summalarm funktion för vidarekoppling till larmcentral.

RECO Solid går även att fås med en extra styrmodul för analog styrning från extern källa som t.ex. en bemannad driftcentral för justering av luftflöden i t.ex. en gruva.

Via en analog signal 0-10V eller 4-20mA justeras porten så att rätt luftflöde passerar genom dagöppningen. Om en transport skall passera så öppnar porten till fullt öppet läge. Efter passage återgår porten till inställt ventilationsläge. Analog utsignal från modul visar även portens aktuella position.

Recodoor.se använder cookies för att du som besökare ska kunna tillgodo göra dig sajten på bästa sätt.